Huzurevlerine Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Huzurevi Giriş Koşulları, Huzurevi Başvuru Giriş Koşulları ve Başvuru Şartları Huzurevi Huzurevleri Yaşlı Bakımevi Bakım evleri


Huzurevlerine Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Huzurevi Giriş Koşulları, Huzurevi Başvuru Giriş Koşulları ve Başvuru Şartları

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler:
a) Huzurevlerine Kabul Koşulları

    60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
    Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
    Ruh sağlığı yerinde olmak,
    Bulaşıcı hastalığı olmamak,
    Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
    Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 
b) Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

    60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
    Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
    Ruh sağlığı yerinde olmak,
    Bulaşıcı hastalığı olmamak,
    Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
    Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

 
c) Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler

    Dilekçe
    T.C Kimlik No Beyanı
    Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
    Sağlık Raporu (*)


(*)Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi